2.500.000 ریال

آموزش مهارت های مورد نیاز کامپیوتری برای کار در دف ..

طول دوره: 20 ساعت سطح: مقدماتی

9.500.000 ریال

دوره آموزشی مدیر مسوول آژانس املاک برای پرورش فرد ..

طول دوره: 40 ساعت سطح: پیشرفته

8.500.000 ریال

دوره آموزشی مدیر قراردادها با هدف آموزش مسوول امور ..

طول دوره: 30 ساعت سطح: پیشرفته

7.500.000 ریال

این دوره برای پرورش کارشناس فنی رهن و اجاره املاک ..

طول دوره: 30 ساعت سطح: پیشرفته

7.500.000 ریال

این دوره برای پرورش کارشناس فنی مشاور املاک طراحی ..

طول دوره: 30 ساعت سطح: پیشرفته