مدیر قراردادها

دوره آموزشی مدیر قراردادها با هدف آموزش مسوول امور قراردادهای ملکی در یک بنگاه مشاور املاک یا در شرکت های ساختمانی و ملکی است. 


دوره آموزشی مدیر مسوول املاک


دوره آموزشی مدیر قراردادها با هدف آموزش مسوول امور قراردادهای ملکی در یک بنگاه مشاور املاک یا در شرکت های ساختمانی و ملکی است. 

عنوان دوره: مدیر قراردادهای ملکی

کد دوره: REC140

دسته بندی: دوره های مشاور املاک

سطح: پیشرفته

شرح کوتاه: دوره آموزشی مدیر قراردادها با هدف آموزش مسوول امور قراردادهای ملکی در یک بنگاه مشاور املاک یا در شرکت های ساختمانی و ملکی است.

برنامه زمان بندی

روز برگزاری کلاس ساعت شروع کلاس ساعت پایان
شنبه 09:00 صبح 11:00 صبح
دوشنبه 09:00 صبح 11:00 صبح
چهارشنبه 09:00 صبح 11:00 صبح

شهریه دوره

8.500.000 ریال

10 % تخفیف برای صنف خاص

با ارایه گواهی از مشاور املاک مجاز

10 % تخفیف برای دانشجو

با ارایه کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل

15 % تخفیف برای رشته خاص

دانشجویان و دانش آموختگان رشته حقوق

برای این دوره آموزشی هیچ فیلمی ثبت نشده است

دوره های آمورشی مشابه