دوره آموزشی مدیر مسوول آژانس املاک برای پرورش فرد با صلاحیت حرفه ای مدیریت یک آژانس املاک طرح ریزی شده است. 


دوره آموزشی مدیر قراردادهای ملکی


هدف از این دوره پرورش مهارت های لازم برای مدیریت یک آژانس املاک با پرسنل است. دانشپذیر در پایان این دوره می تواند بر قراردادهای ملکی اشراف کافی داشته باشد. بتواند مشاوران خود را هدایت و مدیریت کند. 

عنوان دوره: مدیر مسوول آژانس املاک

کد دوره: REC160

دسته بندی: دوره های مشاور املاک

سطح: پیشرفته

شرح کوتاه: دوره آموزشی مدیر مسوول آژانس املاک برای پرورش فرد با صلاحیت حرفه ای مدیریت یک آژانس املاک طرح ریزی شده است.

برنامه زمان بندی

شهریه دوره

9.500.000 ریال

برای این دوره آموزشی هیچ فیلمی ثبت نشده است

دوره های آمورشی مشابه