مشاوران املاک سرشناس: جاش آلتمن

مشاوران املاک بسیاری در سراسر دنیا وجود دارند که در نتیجه پیاده کردن سبک و روش خاص خود به موفقیت های بزرگی در شغل املاک دست یافته اند و اطلاع از سبک و روش حرفه ای آنها می تواند الهام بخش مشاوران املاک تازه کار باشد.